Campanie derulată de

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

hello@changetomorrow.ro

Protectia Datelor Personale

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Societatea Romană de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt:  servicii de comunicatii electronice si  reclama, marketing si publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare realizarii scopurilor precizate.

Refuzul de a furniza datele va duce la imposibilitatea de participarea in cadrul campaniilor (in functie de fiecare situatie in parte).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: reprezentantii legali ai dumneavoastra, partenerii contractuali ai operatorului si altor companii din acelasi grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office@srdnbm.ro, in atentia departamentului IT. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.